Zoek op kaart

Filter
nl

Campings in Spanje zoeken op Kaart

true
Bij het zoeken naar campings op de kaart kunt u (binnenkort) vooraf een filter instellen dat het zoekresultaat beperkt. Als het filter actief is dan is de kleur van de filterknop varanderd van blauw naar geel. U kunt een actief filter uitschakelen door op de [Filter] knop te klikken en rechts onder op de [Verwijderen] knop te klikken. Het filter wordt 24 uur in een cookie opgeslagen en blijft actief bij o.a. het provinciale overzicht. U kunt het gebied waar u wilt zoeken op de volgende manieren aangeven:
 • Klik op de kaart
 • Locatie opgeven (kies gewenste optie)
  • Plaatsnaam opgeven.
   Bij het invullen van de plaatsnaam kunt u van de auto complete functie gebruikmaken
  • Uw huidige locatie bepalen met behulp van gps.
   Uw apparaat moet een gps functie hebben die ingeschakeld is. Als uw apparaat geen gps heeft maar wel een Internet verbinding dan kan soms uw locatie bij benadering bepaald worden. Controleer het resultaat! Klik daarna op “Campings zoeken” De kaart zal vervolgens inzoomen en de campings in beeld brengen.

Er worden maximaal 200 campings in beeld gebracht. Door verder in te zoomen met de + / - knoppen links boven in de kaart kunt u het aantal beperken, zodat alle (gefilterde) campings in beeld komen.

Campings die dicht bij elkaar liggen worden geclusterd. Door op het cluster te klikken krijgt u de campings in beeld. U kunt ook de kaart verplaatsen waarna u de naastgelegen campings in beeld krijgt.

Klik op “Lijst” om de namen en aanvullende informatie van de campings te zien. Als u een camping op de kaart aanklikt, dan zal de achtergrond van die camping in de lijst rood kleuren. Bij een geopende lijst scrolt de lijst automatisch zodat u de camping in de lijst in beeld krijgt.

Met een klik op de knop in de lijst opent u de campinginformatiepagina. Dat kan ook door op de campingmarker te klikken en daarna op “klik hier” in het tekstballonnetje te klikken. Een klik op de campingmarker opent ook de lijst en brengt de gegevens van de camping in beeld. Omgekeerd resulteert een klik in de lijst in het openen op de kaart van het tekstballonnetje bij de camping.

Het resultaat van uw zoekopdracht kunt u delen met anderen door op “delen” te klikken. Klik vervolgens op “Maak link” en kopieer en plak de link om deze te delen met anderen. Deze link zal het kaartje in dezelfde positie en met het zelfde filter weergeven. Ook zal de eventueel door u geselecteerde camping weergegeven worden.