Privacyverklaring Spanje-Camping.nl

Uw gegevens die wij verzamelen worden conform de geldende wetgeving door Spanje-Camping.nl verwerkt. Hier geven wij aan hoe Spanje-Camping.nl met persoonsgegevens omgaat.

Voor het begrip 'Persoonsgegevens' verwijzen wij naar de website van "Autoriteit Persoonsgegevens". Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Deze verklaring gaat over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van uw registratie op de site van Spanje-Camping.nl, het forum, meningen over campings en het gebruik van "Mijn campinggids".

Wij verstrekken uw gegevens niet aan externe partijen, met uitzondering van uw naam en e-mailadres wanneer u via de webmail van Spanje-Camping.nl een e-mail stuurt naar een geregistreerde gebruiker die heeft aangegeven webmail te willen ontvangen.

1. Verzameling en gebruik

1.1 Algemeen

U kunt ons op verschillende manieren persoonsgegevens verstrekken door het invullen van uw gegevens op pagina's van onze website(s).Het betreft hier ondermeer informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert, een mening over een camping plaatst of een bijdrage op het forum plaatst.

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan hier wordt beschreven. Uw persoonsgegevens zullen nooit door ons worden verkocht.

1.2 Verwerking van registratiegegevens

Als u zich registrert als gebruiker van de website van Spanje-Camping.nl verzamelen wij de volgende informatie:

 • Gebruikersnaam: de naam die op het forum wordt getoond
 • GebruikerID
 • Naam: uw eigen naam
 • Geslacht (om te weten hoe wij u kunnen aanspreken)
 • Woonplaats (om aan te geven in welk deel van het land u woont)
 • Contact e-mailadres: dit e-mailadres wordt niet op de website van Spanje-Camping.nl getoond
 • Webmail: hiermee geeft uw aan of u wel of geen mails ven bezoekers wilt ontvangen via de webmail service van Spanje-Camping.nl

1.3 Verwerking van forum bijdragen

Als u zich aanmeld als gebruiker van de website van Spanje-Camping.nl, of aanmeld met uw Facebook account, verzamelen wij de volgende informatie in combinatie met uw registratiegegevens:

 • Gebruikersnaam: de naam die op het forum wordt getoond
 • Contact e-mailadres: dit e-mailadres wordt niet op de website van Spanje-Camping.nl getoond
 • GebruikerID
 • Webmail: hiermee geeft uw aan of u wel of geen mails ven bezoekers wilt ontvangen via de webmail service van Spanje-Camping.nl
 • Onderwerp (wanneer u een nieuw onderwerp op het forum plaatst)
 • Tekst van uw bijdrage

Het is ook mogelijk om een bijdrage op het forum te plaatsen terwijl u niet aangemeld bent. In dat geval wordt uw bijdrage niet gekoppeld aan uw registratie; de GebuikerID krijgt een nul-waarde.

1.4 Verwerking van meningen

Meer specifiek, als u zich aanmeld als gebruiker van de website van Spanje-Camping.nl verzamelen wij de volgende informatie in combinatie met uw registratiegegevens en camping waarover u een mening plaatst.:

 • Uw naam en gender
 • Woonplaats
 • Contact e-mailadres: dit e-mailadres wordt niet op de website van Spanje-Camping.nl getoond
 • GebruikerID
 • Webmail: hiermee geeft uw aan of u wel og geen mails ven bezoekers wilt ontvangen via de webmail service van Spanje-Camping.nl
 • Cijfers voor een aantal zaken betreffende de camping
 • Grootste min en plus punt
 • Samenstelling, jaar en periode m.b.t. uw verblijf op de camping
 • toelichting

Het is ook mogelijk om een mening te plaatsen terwijl u niet aangemeld bent. In dat geval wordt uw bijdrage niet gekoppeld aan uw registratie; de GebuikerID krijgt een nul-waarde.

1.5 Digitale gegevens.

De volgende gegevens kunnen automatisch verwerkt worden als u onze website bezoekt:

 • Uw IP-adres, en tijd als een bijdrage op het forum of een mening over een camping plaatst. Deze informatie is noodzakelijk om o.a. te kunnen beoordelen of gebruikers zich aan de spelregels houden. Deze gegevens zijn NIET gekoppeld aan andere persoonsgegevens!

2. Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet doorgegeven aan derden, behoudens wanneer er een wettelijk verplichting is tot openbaarmaking of gehoor te geven aan een rechtelijke uitspraak.

3. Gegevensintegriteit en beveiliging

Spanje-Camping.nl stelt alles in het werk om de nauwkeurigheid en volledigheid persoonsgegevens in onze databanken te handhaven conform de wettelijke voorschriften.

Onze servers en databanken zijn beschermd om te voorkomen dat een onbevoegde partij zich toegang kan verschaffen tot uw persoonsgegevens.

Helaas kunnen wij niet garanderen dat er niets mis gaat met de gegevens, maar wij doen er alles aan om dit te voorkomen.

4. Afmelden webmail service

Spanje-Camping.nl gebruikt uw naam en e-mailadres om geregistreerde bezoekers middels de webmail servicel contact met u op te nemen indien u heeft aangegeven mail via deze service te willen ontvangen. Afmelding voor deze dienst is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mail die u via deze webmail service ontvangt.

5. Inzagerecht, correctie en verwijdering

Als geregistreerde gebruiker kunt informatie krijgen over uw gegevens. U kunt vragen om persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen. Neem dan contact op met: privacy@Spanje-Camping.nl vanaf het e-mailadres waaronder u geregistreerd bent op de site van Spanje-Camping.nl. Wij zullen u een mail terug sturen met het verzoek om uw aanvraag te bevestigen. Niet geregistreerde gebruikers dienen aanvullende informatie te verstrekken om hun identiteit vast te stellen en te kunnen bepalen om welke gegevens het gaat. Als wij niet kunnen vaststellen dat de gegevens inderdaad van u zijn, dan kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen.

6. Bewaartermijnen

B.V. Spanje-Camping.nl bewaard persoonsgegevens voor zolang noodzakelijk is voor het correct functioneren van de website.

7. Cookies

Spanje-Camping.nl maakt gebruik van "cookies" die nodig zijn om de site goed te laten functioneren en het gebruik makkelijker te maken.

Lees onze cookieverklaring op: https://www.spanje-camping.nl/w3c/cookiepolicy.aspx.

8. Google Analytics

Google Analytics wordt gebruikt door Spanje-Camping.nl voor het verzamelen van statistische gegevens. Voor informatie hierover: www.google.com/intl/nl/privacypolicy.html

9. Klachten

Indien u klachten heeft over de wijze waarop Spanje-Camping.nl uw persoonsgegevens verwerkt of verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming ( privacy@spanje-camping.nl ), of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Leiden, 17 oktober 2020